Er komen steeds meer ‘kritische’ ouders die hun kind niet vaccineren. Ik ben zo’n kind van deze ‘kritische’ ouders en ik ben dus niet gevaccineerd. In deze documentaire kijk ik met een kritische blik naar mijn opvoeding, maar ik blijk ook te twijfelen over vaccinaties. Ik onderzoek waar deze twijfel vandaan komt en zal moeten beslissen of met wel of niet laat vaccineren.

 

Nederland heeft een hoge vaccinatiegraad, maar deze is sinds drie jaar op een rij al dalende. De oorzaak van deze dalende vaccinatiegraad is een steeds groter wordende groep ‘kritische’ ouders, die hun vragen stellen bij de nut en noodzaak van vaccinaties. Door de dalende vaccinatiegraad ontstaat er ook veel media aandacht. Zo is er veel discussie over het verplichten van vaccinaties en of kinderdagverblijven wel of niet ongevaccineerde kinderen mogen weigeren. Ik voel mij altijd aangesproken door dit soort artikelen of discussies bij talkshows. Want ik ben niet gevaccineerd, maar daar heb ik niet zelf voor gekozen. En als ze het hebben over de ‘kritische’ ouder, dan hebben ze het over mijn moeder, mijn broer en mijn zus.

 

Mijn familie is dus een perfect voorbeeld van een maatschappelijke trend. Mijn moeder heeft haar kinderen niet ingeënt en mijn zus en mijn broer hebben hun kinderen ook niet gevaccineerd. Dat maakt mijn familie een (steeds groter wordende) vatbare groep. Wij zijn op dit moment beschermd tegen infectieziekten zoals mazelen, bof of polio, omdat de meeste mensen om ons heen gevaccineerd zijn, maar hoe meer mensen niet vaccineren hoe groter de kans is op een epidemie.

 

Waar ik voorheen dacht dat vaccinaties slecht waren, ben ik er nu op een andere manier naar gaan kijken. Ik werp een kritische blik op mijn moeders keuze, maar de keuze om mij wel te laten vaccineren blijkt moeilijker dan gedacht….

 

Meer weten over vaccinaties? Bekijk mijn volledige afstudeerproductie hier