Category: Stefanie Klerks

‘’Een enkeltje Nederland’’

De verhalen van vier ex-vluchtelingen. Wanneer iemand in zijn eigen land gevaar loopt door bijvoorbeeld oorlog, dan kan diegene in Nederland bescherming aanvragen. Dit overkwam Imad (24), Amneh (18),…