Category: Freyan Bosma

Wat heb je nou aan dienstplicht?

Geachte Freyan Bosma, Met deze brief informeer ik u dat u bent ingeschreven voor de militaire dienstplicht. U hoeft echter niet in dienst, omdat er in Nederland geen…