Category: Luca de Gooijer

Aantal zwerfjongeren neemt toe

Het aantal dak- en thuisloze jongeren in Nederland neemt toe. Nederland telt er naar schatting 12 duizend, waarvan de meesten tussen de 18 en 23 jaar oud zijn….