Category: Ben Copeland

Jong en eenzaam in de stad

Amsterdam worstelt met eenzaamheid. Bijna de helft van de inwoners geeft aan zich wel eens eenzaam te voelen. En nee, dat zijn niet alleen maar ouderen. Kwetsbare groepen…