Het aantal dak- en thuisloze jongeren in Nederland neemt toe. Nederland telt er naar schatting 12 duizend, waarvan de meesten tussen de 18 en 23 jaar oud zijn. In 2009 waren dit er nog 9 duizend. Hoe kan dit aantal zo gestegen zijn?

Door een tekort aan betaalde huisvesting en inkomens- en schuldenproblematiek is er nauwelijks door- en uitstroom van de opvang. Dit is problematisch, omdat jongeren die in een daklozenopvang verblijven daar dus langer moeten blijven zitten. Vaak sluiten deze voorzieningen niet aan bij de behoefte van jongeren. Zo zitten ze vaak tussen de volwassen dak- en thuislozen die er al jaren verblijven, en lopen ze het risico in aanraking te komen met drugs en alcohol.

Het is dus belangrijk dat er plekken vrijkomen om deze jongeren ergens anders op te vangen, of door te laten stromen naar een woning. In Zwolle zijn er de afgelopen jaren logeerhuizen voor jongeren gebouwd, zodat zij niet meer in de daklozenopvang De Herberg hoeven te verblijven. Helaas zitten deze huizen vol, waardoor de doorstroom opnieuw vastloopt.

Voorkomen

 Volgens Marleen van der Kolk, van Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN), moeten gemeenten van een probleem gestuurd systeem, naar een systeem dat voorkomt dat jongeren op straat belanden. Volgens haar wordt er nog te vaak ingegrepen op het moment dat het eigenlijk al te laat is. Behalve dat jongeren daardoor niet zelden nog dieper in de problemen komen, kost het de gemeente ook nog eens meer geld. Investeren aan de voorkant van het probleem is volgens Marleen voor alle partijen gunstiger.

Een van die oplossingen ligt bij de aanpak van de overgang van de leeftijd 18- naar 18+. Veel jongeren die dakloos raken, hebben een verleden in de jeugdzorg. Na hun achttiende staan ze er vaak alleen voor. Volgens de wet zijn ze volwassen, maar uit onderzoek blijkt dat het brein pas volwassen is na 24 jaar. Eén van de problemen rondom de overgang van minderjarig naar meerderjarig, is het inkomen. Uit onderzoek blijkt dat maar een derde van de gemeenten beleid heeft als het gaat om werk- en inkomen van deze groep. Marleen van der Kolk pleit dan ook voor een garantie-inkomen voor deze jongeren, zodat zij vanuit die rust hun leven weer op de rit kunnen krijgen.

Bekijk hieronder mijn documentaire over dit onderwerp!