Hoe de reactie hier was op de gemeentelijke herindeling? Marianne geeft een stellige blik. ‘Daar waren de meeste toch niet zo blij mee.’ De vraag waarom dat zo is, is lastiger om te beantwoorden. ‘Misschien uit angst, dat hun identiteit tijdens zo’n samensmelting verloren zou gaan.’

We gingen in Nederland van 1121 gemeenten in 1900 naar slechts 355 in het begin van 2019. Sinds de jaren’60 ging het hard. Net iets meer dan zes gemeenten werden per jaar opgeheven, opgesplitst en bij andere gemeenten gevoegd. ‘Meer daadkracht’ lijkt het enige wat telt voor het Rijk, terwijl inwoners vrezen voor een grote gemeente en verlies van lokale identiteit wanneer hun kleine dorp verdwijnt in de grote problemen van een grote gemeente. Zelfs een klein praatje met een dorpeling levert het woord identiteit op als kernwoord in het verhaal rondom de gemeentelijke herindeling. Kunnen we onze lokale identiteit behouden binnen de steeds groter wordende grenzen?

De emoties kunnen hoog oplopen als het gaat om aantasting van lokale identiteit. De gemeente het Bildt in Friesland moest zich samenvoegen met Franekeradeel en Menameradiel in 2018. Hoe is het een jaar na de herindeling?

In de provincie Groningen werd er dit jaar ook gefuseerd. Liefst vier gemeenten zijn een geheel geworden waardoor de gehele noordkust van Groningen onder één bestuur valt. Hoe kijken de Hogelanders aan tegen de veranderingen die sinds 1 januari dit jaar hebben plaatsgevonden?

Bekijk de gehele productie hier.