Het is een roerige tijd voor de melkveehouders in Drenthe. De wirwar aan wetten, regels en verordeningen is enorm. Waar een aantal jaren gelden veel boeren hebben uitgebreid moeten veel er nu ook weer koeien wegdoen. Fedde van der Meer heeft er voor gekozen om niet uit te breiden maar om op een andere manier in zijn bedrijf te investeren.

Mijn  volledige reportage bekijk je hier