Category: Nicky Tabak

De ideale boerderij?

Het is een roerige tijd voor de melkveehouders in Drenthe. De wirwar aan wetten, regels en verordeningen is enorm. Waar een aantal jaren gelden veel boeren hebben uitgebreid…