Deze site is gemaakt door studenten van de opleiding Journalistiek van de Hogeschool Windesheim. Ondanks de constante zorg en aandacht die we besteden aan de samenstelling van dit platform, kan de opleiding Journalistiek niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van het platform. Mocht u feitelijke onjuistheden tegenkomen dan stellen wij een reactie erg op prijs via websitejournalistiek@windesheim.nl . De inhoud van de website kan zonder vooraankondiging wijzigen. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
Auteursrecht
Op de inhoud van dit platform rust auteursrecht. Het is niet toegestaan de auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder toestemming van de Opleiding Journalistiek.

Wij stimuleren linken naar producties op de site van Journalistiek Zwolle zoveel mogelijk. Linken mag altijd en is aan geen enkele voorwaarde gebonden.

Foto- en videomateriaal
De webredactie spant zich in om iedereen die geportretteerd wordt op deze site om toestemming te vragen. Mocht je bezwaar hebben tegen bepaalde foto’s of video’s waarop je te zien bent, neem dan contact op via websitejournalistiek@windesheim.nl .