De opkomst van de energiecoöperaties

Het nieuwe provinciebestuur van Overijssel wil lokale energie-initiatieven zoals energiecoöperaties extra gaan ondersteunen. Dat blijkt uit het coalitieakkoord van de provincie. Ook het nieuwe Gelderse college wil particuliere initiatieven stimuleren. Met deze plannen sluiten de provincies aan bij het landelijke Klimaatakkoord. Hierin staat de ambitie om in 2050 de helft van alle duurzame energieproductie op land lokaal eigendom te laten zijn. De provincies en andere betrokkenen zien dat energiecoöperaties een maatschappelijk belang dienen. “Initiatieven van onderop zorgen voor draagvlak en bewustwording van de energietransitie.”

In het nieuwe Overijsselse coalitieakkoord wordt gesproken over het ‘nog meer stimuleren’ van ‘initiatieven van onderop’ zoals energiecoöperaties en lokale ondernemers. “Dit bevordert maatschappelijke acceptatie”, schrijven de partijen in het akkoord. Gekeken wordt naar het verruimen van de voorwaarden voor subsidie uit het Energiefonds. Dit fonds heeft de afgelopen jaren vijf miljoen euro aan leningen verstrekt voor lokale energieprojecten, maar een fractie van de totaal beschikbare 200 miljoen.

De provincie Overijssel ziet al langer een belangrijke rol weggelegd voor lokale energie-initiatieven in de energietransitie. In samenwerking met onder meer milieuclub Natuur en Milieu Overijssel en netbeheerder Enexis heeft de provincie het programma Nieuwe Energie Overijssel ontwikkeld. Het doel van dit programma is 20 procent hernieuwbare energie in 2023.

Voor het bereiken van dit doel zijn energiecoöperaties nodig, aldus woordvoerder Rob Heetland van de provincie Overijssel. “Binnen dit programma zetten we in op het versterken van lokale energie-initiatieven. Om de doelstellingen uit ons programma te halen zijn zij hard nodig. De trekkers van dit soort initiatieven zijn echte ambassadeurs van de energietransitie.”

Wil je meer lezen over de opkomst van energiecoöperaties in Oost-Nederland en de ontwikkelingen daaromheen? In de special ‘Energiecoöperaties in opkomst’ ga ik in gesprek met energiecoöperaties, betrokkenen en deskundigen over energiecoöperaties, die volgens velen een belangrijke rol moeten gaan spelen in de aankomende energietransitie. Benieuwd geworden naar dit verhaal? De productie lees je hier.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply