De opkomst van de energiecoƶperaties

Het nieuwe provinciebestuur van Overijssel wil lokale energie-initiatieven zoals…