De boer zijn brood is de grutto zijn dood

Bron: Archief Grutto-deskundigen/ dood kuiken in de Vijfheerenlanden Akker-…