#Bangstuderen

Hoe hogescholen in Leeuwarden mentale druk onder studenten aanpakken

Steeds meer studenten in het hoger onderwijs hebben last van mentale druk en dit probleem lijkt toe te nemen. Studentpsychologen geven aan dat ze steeds meer studenten in hun spreekkamer zien met ernstigere klachten, waardoor meer jongeren moeten worden doorverwezen naar de huisarts of geestelijke gezondheidszorg. Van de studenten in het hoger onderwijs heeft 49% psychische klachten of heeft gehad. Meer dan één op de drie studenten (34,6%) heeft een verhoogde kans op een burn-out, 85% ervaart studiestress en 71% heeft last van prestatiedruk.

Redenen waarom hogescholen zich meer gaan inzetten voor het welzijn van de student, om mentale druk tegen te gaan. Maar hogen scholen mogen zelf bepalen hoe, waardoor de aanpak per school kan verschillen.

In mijn productie onderzoek ik daarom wat hogescholen als NHL Stenden en Van Hall Larenstein doen om dit probleem onder studenten te voorkomen of aan te pakken.

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply