IKROUWVANJOU

Hoewel het in eerste instantie niet wordt opgemerkt, ondervinden jongvolwassenen een hoop problemen nadat zij een familielid of bijvoorbeeld een goede vriend of vriendin verliezen.

 Zo blijkt dat 1 à 2 jaar na het verlies van een dierbare 16 procent van de jongvolwassen te maken heeft met gecompliceerde rouw. Dat is een vorm van rouw die de geest en emoties volledig overneemt en niet meer loslaat. Maar liefst 34 procent lijdt aan een milde tot zware depressie. De band die de nabestaande heeft met de overledene en de mate van afhankelijkheid spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van gecompliceerd verdriet of een depressie.

Voor ouderen zijn er veel verschillende websites over rouw, waarschijnlijk omdat iemand verliezen op hogere leeftijd vaak voorkomt. Het is voor een jongvolwassene niet per se uitzonderlijk, maar ook niet standaard om een dierbare te verliezen. Hierdoor valt deze groep weg binnen de media op dit moment.

Dat moet anders kunnen en juist in een tijd waar wij taboes willen doorbreken, zou dit ook moeten gebeuren met rouw. De jongvolwassenen mogen hierin niet worden vergeten.

Het thematijdschrift bespreekt rouw op verschillende manieren. In het tijdschrift wordt het onderwerp luchtig besproken en wisselt zich af met heftige verhalen.

Verhalen van jongvolwassenen die al vroeg met rouw te maken hebben gehad zorgen voor herkenning, adviezen voor deze rouwende doelgroep bieden hoop en een interview met een rouwtherapeut biedt hulp van een professional op een laagdrempelige manier.

De website is uitgebreid met een podcast en een extra interview met journalist Gijs van der Sanden. Bezoek ‘m hier!

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply