‘Er is wereldwijd meer biomassa dan nodig’

Door Jesse Holsbeek – Er is wereldwijd meer biomassa dan nodig. Zo ook in de provincie Overijssel. Daar kampen boeren met een mestoverschot. Boeren willen graag het meeste uit hun mest halen. Steeds meer boeren willen graag overgaan tot het vergisten van hun mest. Boeren willen naast hun agrarisch bedrijf een biogasinstallatie bouwen. Zo’n biogasinstallatie kost geld. Heel veel geld. De overheid verschaft subsidies voor boeren, maar deze zijn te laag.

Nederland wil verduurzamen, maar zo’n subsidieregeling versobert. Volgens boeren spreken ze zichzelf tegen. Daarnaast is het volgens de provincie Overijssel van groot belang dat de samenwerking tussen biogasboeren, netwerkbedrijven en de overheid goed loopt. Maar ook daar schort het nog flink aan. Boeren menen dat netwerkbedrijven veel te hoge prijzen hanteren voor het aanleggen van biogasleidingen. Zijn daar op dit moment wel regels voor? Hoe staan boeren tegenover netwerkbedrijven en de overheid? Ze zijn verontrust en halen uit naar de overheid en netwerkbedrijven.

 

Benieuwd naar de onthullingen? Luister dan naar mijn radioreportage.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply