Studeer je binnenkort af? Ga naar het buitenland met een beurs!

Met een VSBfonds Beurs kan je ná afronding van de opleiding  verder studeren of onderzoek doen (start na 1 juli 2018).
VSBfonds stelt elk jaar een groot aantal beurzen beschikbaar voor bevlogen en gemotiveerde studenten die zich verder willen ontwikkelen. Motivatie en betrokkenheid zijn voor VSBfonds belangrijker dan de cijferlijst. Elk jaar mag Windesheim ongeveer 3 kandidaten selecteren.
De VSBfonds Beurs is een gift van maximaal 10.000 euro. Het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van het studieplan en de begroting. Stages komen helaas niet in aanmerking. De duur van de studie of de periode van onderzoek in het buitenland is minimaal 3 en maximaal 24 aaneengesloten maanden.

Informatiemarkt Studie en Stage buitenland

Belangstellenden voor de beurs kunnen de voorlichting over een VSBfonds Beurs bijwonen op 5 oktober a.s., ná de Informatiemarkt Studie of Stage buitenland (11.00-14.00 uur, Atrium, C-gebouw).

Maar op de Informatiemarkt heeft het NUFFIC/VSBfonds-team ook een stand!
De student moet zich vóór 5 oktober as. inschrijven voor het bijwonen van de voorlichting per e-mail: internationaloffice@windesheim.nl. (naam, studentnummer, studierichting en aangeven 3e, of 4e jaarsstudent).
Op Sharenet staat ook een bericht voor studenten.
Locatie: ​ ​Auditorium, C-gebouw
​Tijd: ​14.15 uur – 15.15 uur
​Onderwerp: ​‘Er is ook een beurs voor jou! Studie of onderzoek in het buitenland!’
​Gastspreker: ​Nuffic- Mw. Inge Schouten, programmabeheerder Team VSBfonds

Contact voor meer informatie

Verwijs je studenten door naar Christel Vels, International Office, Coördinator VSBfonds Beurs voor meer info!

Geef een antwoord