Sociaal draagvlak wordt cruciale factor voorbestaan hippische sector

Het draagvlak van de paardensport wordt steeds kleiner en het paardenwelzijn ligt onder een vergrootglas. Sectoren waar dieren centraal in staan, zijn steeds vaker onderwerp van discussie. Denk aan het circus, veehouderij, de jacht en daarmee ook de paardenwereld. Bestaat de sport over tien jaar nog wel?

Door: Rianne de Bruin

Platform: De Hoefslag, overname zonder toestemming niet toegestaan.

In Nederland heeft Stichting Innovatieve Projecten in samenwerking met Trendpanel Paard in 2019 en 2022 onderzoek gedaan naar de publieke opinie en het draagvlak van de paardensport. Hieruit blijkt dat het aantal voorstanders van de sport afneemt en het aantal tegenstanders toeneemt. De grootste goep is nog steeds neutraal en daar ligt het grootste gevaar volgens de onderzoekers en de mediapsycholoog Mischa Coster. “Deze groep is makkelijker beïnvloedbaar voor kennis en informatie die ze tot zich neemt. Afhankelijk van de informatie waar ze over beschikt kan het dus leiden tot een negatieve of positieve mening over de sport.” De kennis waarop mensen hun mening baseren komt vooral van (sociale) media. Volgens de sector is de kennis bij de neutrale groep minimaal en kunnen daardoor te snel verkeerde conclusies getrokken worden wanneer er een te eenzijdig beeld in de samenleving naar voren komt. Daarom is de sector een petitie gestart ‘een eerlijk debat over omgang met paarden’. Ze vraagt hiermee aandacht voor haar eigen verhaal. Daarmee wil de paardenwereld niet zeggen dat ze niet open staan voor constructieve kritiek, meningen en verbeteringen. Ook dat blijft hard nodig.

Wat moet er gedaan worden?

Ik sprak met meerdere organisaties en vereningen binnen de hippische sector, maar ook Dier & Recht over het voortbestaan van de sport en het welzijn. De Nederlandse media komt ook aan het woord, want hoe kijken zij naar het ‘eenzijdige beeld’? Wat moet er veranderd worden om het paardenwelzijn in een lijn te laten liggen met de veranderende normen en waarden in Nederland? Ik sprak ook met twee ondernemers uit de sector, namelijk Fenna Elzinga en Gisella Bartels over hun ideeën voor verbeteringen. Daarnaast beaamen zij samen met Sarah Pesie van Dier & Recht dat er meer kennis over het paardenlichaam onder de ruiters en amazones moet komen. Denk aan het herkennen van pijnsignalen, want paarden laten vaak weinig merken als ze ergens last van hebben. Wat zijn subtiele signalen waaraan je kunt zien dat je paard pijn heeft? Elzinga & Bartels zeggen ook dat de paardensport een professionale slag moet gaan maken, want welzijn kost geld. Als je kipfilet in de winkel koopt van een kip die een beter leven heeft gehad, is het stukje vlees ook duurder. Moeten we bereid zijn meer voor paarden te betalen als dat een positief effect heeft op het welzijn?

Foto: Lonneke Ruesink

De bovenste halsspieren (groen en rood) en de rug (geel) zijn moi op lengte, de spieren aan de onderzijde van de hals (wit) zijn ontspannen, de buikspieren (wit en roze) spannen goed aan om de ruiter te kunnen dragen. Het paard zet zijn achterbeen er goed onder. Dit paard laat een goed lichaamsgebruik zien zonder ongemak.

Al genomen maatregelen

Naast alle verbeterpunten zijn er de afgelopen tijd ook al vele maatregelen genomen en zijn organisaties binnen de sector ook druk bezig met nieuwe beleiden en visies. Zo is de Hippische Sector Fonds in het leven geroepen om meer onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek uit te voeren op het gebied van welzijn in brede zin, dus bijvoorbeeld ook in huisvesting. Op die manier zijn het geen discussies meer over verschillende meningen en opvattingen, maar kan er onderbouwd worden wat wel en niet goed is. Op die manier kwamen ze erachter dat jonge, Friese paarden tijdens verichtingsonderzoeken achteruit gingen in conditie. Ze werden overtraind en door onderzoek en aanpassingen is dat nu verholpen.

Wil nog meer weten over dit onderwerp, zoals de laatste ontwikkelingen, de verbeterpunten, mogelijke oplossingen en het antwoord op: heeft de paardensport nog een toekomst? Lees dan de volledige productie op dehoefslag.nl

Foto: Arnd Bronkhorst

Geef een reactie