Hoera! We hebben officieel een lector Constructieve Journalistiek!

De opleiding Journalistiek heeft een heuse lector Constructieve Journalistiek.  Liesbeth Hermans is vorig jaar al in deze functie begonnen, maar is op vrijdag 13 oktober officieel geïnstalleerd op Hogeschool Windesheim. 

Henk Hagoort, voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Windesheim nam de officiële installatie voor zijn rekening.  Liesbeth ging daarna in haar ‘lectorale rede’  in op de sociale verantwoordelijkheid van de journalistiek in de 21 eeuw.

“Als lector kijk ik onder andere hoe mensen reageren op verschillende berichten; constructieve berichten kunnen namelijk een andere uitwerking op mensen hebben dan negatieve verhalen”, licht Hermans toe.

Ze wil dat de journalistiek zich meer richt op nieuws dat toekomstgericht, oplossingsgericht en handelingsgericht is, en zo bijdraagt aan empowerment van burgers. In haar rede vertelt ze over haar onderzoeksplannen.

De constructieve journalistiek waar ze onderzoek naar doet, kenmerkt zij als maatschappelijk nieuws vanuit een publieksperspectief, ‘’Nieuws waar mensen ook wat mee kunnen in hun leven.” Constructief is zeker geen mooi nieuws-show, “Het gaat om nieuws buiten de negatieve stereotypen en het oplossen van maatschappelijke problemen.”

 

Geef een antwoord