Hoe komt mijn familie de stikstofcrisis door?

Er lijkt maar geen einde te komen aan de stikstofcrisis, want LTO Nederland en Team Agro NL roepen de melkveehouders op hun koeien maandag 30 mei binnen te houden. Dit doen ze om te protesteren tegen het stikstofbeleid van de overheid. Dit protest past in een grote reeks van discussies die al jaren aan de gang is. De grote vraag is, hoe de toekomst voor de boeren eruit zal zien? Zullen er uiteindelijk maatregelen worden genomen zoals halvering van de veestapel of onteigening, of lost het probleem zichzelf op?

In deze productie lees je het verhaal van mijn eigen familie. Ik ben geboren als boerenjongen in het Friese dorpje Tzum en heb van huis uit meegekregen dat we altijd worden tegengewerkt door de onzinnige regelgeving van de overheid. Zelf woon ik in de stad en hoor vanuit daar de geluiden dat de boer de boosdoener is. Ik vraag mezelf daarom af of ik met een trekker het malieveld op moet rijden, of dat ik moet protesteren tegen de stikstofuitstoot van de boeren. Hoe komt de veehouderij van mijn familie de stikstofcrisis door en kan het in de toekomst nog wel bestaan?

Je hoort het verhaal van drie generaties: mijn opa (het verleden) mijn ouders (het heden) en mijn broertje en zusje (de toekomst). Zij vertellen hoe de duurzaamheidskwestie ervoor stond in hun begintijd als boer en blikken ook vooruit op de toekomst. Tegelijk duik ik de geschiedenis in van het Nederlandse landbouwbeleid van de vorige eeuw en beschrijf ik het leven van Sicco Mansholt en zijn invloed op het boerenleven.

Naast mijn familie ga ik ook langs bij het It Fryske Gea en de portefeuillehouder bodem, water en landelijk gebied bij LTO Noord. Ik vraag hen naar het nieuwe regeerakkoord betreft stikstof en ben benieuwd wat zij vinden van eventuele halvering van de veestapel of onteigening. Ik bel ook met Emeritus rurale sociologie, Jan Douwe van der Ploeg om uit te vinden hoe erg het milieuprobleem nou is.

Als je een beter beeld wilt krijgen van de personen in mijn verhaal, kun je een kijkje nemen op het Instagram-account @familiestikstofcrisis.

Een klein fragment uit het interview met mijn broertje en zusje is hieronder te horen (in het Fries).

Mijn gehele productie is te zien op https://harmjelle.wixsite.com/stikstofcrisis

Geef een reactie