Economie-onderwijs op opleiding journalistiek loont!

Studenten die alle lessen economie volgen verwachten te slagen voor het tentamen, dat blijkt uit onderzoek door twee docenten van de opleiding Journalistiek. ‘Dan sta je toch met een goed gevoel voor de klas’, stelt docent Liesbeth van Vulpen.

Aan studenten uit het eerste jaar is in de eerste lesweek gevraagd wat ze verwachten te halen op het tentamen M1.1 Economie. Uit deze nulmeting bleek dat 90% van de studenten verwacht het tentamen te halen. Na het doorlopen van de volledige lessenreeks is de vraag nogmaals gesteld en is het verwachte slagingspercentage gestegen naar 96%.

‘Ik ben vooral blij met de vier studenten die na het volgen van alle lessen verwachten dat ze wel een voldoende halen, terwijl ze eerst dachten een onvoldoende te halen’, aldus docent Liesbeth van Vulpen.

Docent Kirsten Huising merkt dat haar klas1E na het volgen van de lessen nu een verwacht gemiddeld resultaat van 6,5 laat zien. Huising:  ‘Dat is toch mooi viertiende hoger dan voor ze mijn lessen hadden gevolgd. Het is fijn om te merken dat je lessen effect hebben.’

Deze hoge verwachtingen zijn een record. Nog niet eerder waren de geregistreerde verwachtingen van studenten zo hoog. Of studenten de verwachtingen waar maken moet blijken uit de resultaten van  oefentoets, maar vooral uit de tentamenresultaten die na het Kerstreces bekend zullen worden.

Geef een antwoord