De boer zijn brood is de grutto zijn dood

Bron: Archief Grutto-deskundigen/ dood kuiken in de Vijfheerenlanden

Akker- en weidevogels zitten in zwaar weer. Jaarlijks gaat er ruim 70 miljoen subsidie naar Agrarisch Natuurbeheer, maar de vogelstand -waaronder die van onze nationale vogel de grutto- loopt alleen maar verder terug. Volgens gruttospecialisten schort er van alles en nog wat aan de regelgeving en ontbreekt het aan controle. Bovendien gaat intensieve landbouw niet samen met weidevogels. 

Sinds 1990 is het aantal akker- en weidevogels in Nederland met 40 procent afgenomen. In sommigen delen van Nederland zelfs met 60-80 procent. Noordwest-Europa kent sinds 1980 een afname van 421 miljoen vogels. Omdat veel van deze vogels broeden op boerenland, bestaan er al vele jaren subsidiemaatregelen om akker- en weidevogels te beschermen.

Rond de eeuwwisseling werden de subsidies een beleidsinstrument van het ministerie van Landbouw. Onder staatssecretaris Bleker werd in 2010 het Subsidiestelsel voor Natuur en Landschapsbeheer (SNL) opgericht, waarbij de uitvoering werd ondergebracht bij boerencollectieven. In 2016 werd dat systeem vernieuwd door het huidige ANlb (Agrarisch Natuur en landschapsbeheer).

Sindsdien is het aantal boeren, dat zich heeft aangesloten, verdubbeld van 6000 naar meer dan 11.000 in 2020. De subsidiegelden groeiden evenredig van 46,2 miljoen naar 77 miljoen. Vogelaars zijn echter allesbehalve tevreden met de resultaten. “Het ANlb werkt niet,” zegt een van de gruttospecialisten. “Afschaffen is geen optie, want dan zijn de weidevogels binnen 15 jaar uitgestorven, maar het moet echt anders!”

Dood gemaaide akker- en weidevogel

Bron: Egbert van der Velde/ Maaislachtoffer in Friesland

 

Bron: Archief grutto-deskundigen/ Doodgemaaid kuiken in de Vijfheerenlanden

Meer weten, lees dan verder en bekijk de video!!

 

 

Geef een reactie