De boer zijn brood is de grutto zijn dood

Dood gemaaide akker- en weidevogel

Akker- en weidevogels zitten in zwaar weer. Het aantal akker- en weidevogels neemt jaarlijks af en dat ondanks tientallen miljoenen euro’s die jaarlijks aan agrarisch natuurbeheer worden besteed. Boeren ontvangen subsidies die enerzijds in het leven zijn geroepen om de vogelstand terug te brengen en anderzijds om de intensivering in stand te houden, maar volgens critici kloppen de spelregels niet en ontbreekt het aan controle.

Sinds 1990 is het aantal akker- en weidevogels in Nederland met 40 procent afgenomen en in sommigen delen van ons land zelfs met 60-80 procent. Noordwest-Europa kent sinds 1980 een afname van 421 miljoen vogels en dat lijkt alleen maar erger te worden. Veel van deze vogels broeden op intensief gebruikt boerenland.

Rond de eeuwwisseling onder de naam Programmabeheer- een beleidsinstrument van het ministerie van Landbouw, werden er daarom grote veranderingen doorgevoerd. Onder staatssecretaris Bleker werd in 2010 het Subsidiestelsel voor Natuur en Landschapsbeheer (SNL) opgericht, waarbij de uitvoering werd ondergebracht bij boerencollectieven. In 2016 werd dat systeem vernieuwd door het huidige ANlb (Agrarisch Natuur en landschapsbeheer).

Sinds de oprichting van het ANlb in 2016 is het aantal boeren dat zich heeft aangesloten verdubbelt en daarmee is ook de hoogte van de subsidie gegroeid. Maar het aantal akker- en weidevogels neemt nog steeds af. Verscheidene partijen maken zich zorgen over de uitvoering, de controle en de geboekte winsten op het beleid. In hoeverre draag het ANlb bij aan het behoud van akker- en weidevogels in Nederland?

Wil je meer weten, lees dan nu verder en bekijk de video!!

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply