Boeren Baanbrekers

Op weg naar een duurzame toekomst

Je hebt vast gehoord over de nieuwe visie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: het is tijd voor een omslag naar kringlooplandbouw. In deze productie gaan we van groot naar klein, van overheid naar de duurzame boer. Voorbeelden dus, in plaats van beleidslijnen.

Maar wat is er precies aan de hand?

In 2050 hebben we 70% meer voedsel nodig om de dan ruim 9 miljard wereldburgers te kunnen voeden. De aarde kan onze landbouwproductiemethoden en ons consumentengedrag nu al niet meer aan. Hierdoor hebben we onder andere te maken met:

  • Uitputting van natuurlijke bronnen,
  • Roofbouw, met als gevolg verminderde bodemvruchtbaarheid en -productiviteit,
  • Sterk afnemende biodiversiteit.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) roept daarom in het Klimaatakkoord op tot een structurele verandering: een omslag naar kringlooplandbouw.

Ron Methorst, docent aan Landbouwhogeschool Aeres, legt uit wat kringlooplandbouw is.

 

Kringlooplandbouw is een mooie start, maar gaat niet ver genoeg volgens Wijnand Sukkel, expert duurzame landbouw bij Wageningen University & Research. Bij kringlooplandbouw is namelijk niet genoeg aandacht voor ecologie, biodiversiteit en bodemkwaliteit. Zaken die onmisbaar zijn voor duurzame voedselproductie.

Boeren baanbrekers

Gelukkig zijn er boeren die al het goede voorbeeld geven. Zij combineren duurzame voedselproductie en kringlooplandbouw en werken zo aan een toekomstbestendige voedselvoorziening voor jou en mij.

Ben je nieuwsgierig naar de rest? Bekijk dan hier alle verhalen – en meer!

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply