Asociaal schuldenstelsel of toch een sociaal leenstelsel?

Schuldenstelsel en kansenstelsel. Het zijn twee totaal verschillende begrippen vanuit twee totaal verschillende richtingen over precies hetzelfde onderwerp: Het sociale leenstelsel. Een stelsel dat in 2015 is ingevoerd ter vervanging van de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs. Jongeren die vanaf dat jaar zijn begonnen met studeren krijgen geen vast bedrag per maand meer voor hun studie, maar moeten in de plaats daarvan geld lenen van de overheid. Dit met als doel de kwaliteit van het onderwijs op termijn te verbeteren en ook jongeren bewuster te maken van hoe ze verantwoorde keuzes maken als het om geld gaat.

Nu we enkele jaren verder zijn vallen een paar dingen op. Afspraken die bij de invoering van het stelsel zijn gemaakt worden namelijk niet geheel nagekomen. Sterker nog, er wordt beweerd dat geen van alle beloftes worden nagekomen. Er zou een miljard euro beschikbaar komen die op termijn zou worden geïnvesteerd in het onderwijs, en om ook de studenten tegemoet te komen die in 2015 hun basisbeurs zagen verdwijnen, zouden er voorinvesteringen gedaan worden. Na berekeningen van de Rekenkamer werd bekend dat van die miljard 820 miljoen overbleef en de onderwijsinstellingen die verantwoordelijk waren voor de voorinvesteringen hebben hun taak onvoldoende uitgevoerd.

In december 2018 kwam er een volgende tegenslag bij: De overheid maakt bekend dat het vanaf 2020 de rente op studieschulden wil verhogen. Dit terwijl er was afgesproken dat deze niet zal worden verhoogd. De rente was gerelateerd aan de hoogte van de vijfjaarsrente, een voor vijf jaar vastgesteld rentepercentage. Met als argument om de financiële houdbaarheid van het leenstelsel op termijn te waarborgen wil de overheid de rentemaatstaf aanpassen aan de hogere tienjaarsrente. Dit zou betekenen dat studenten die vanaf 2020 een studielening afsluiten onder de streep 18% per maand meer aan rente en aflossing moeten betalen na hun studie: Heb je een studieschuld van €21.000,-? Dan betaal je in plaats van €70,- straks €82,- per maand.

Maar hoe groot zijn de problemen voor ex-studenten nou daadwerkelijk en wie is of zijn daar verantwoordelijk voor? Hieronder alvast de trailer van de reportage die ik over dit onderwerp heb gemaakt. Wil je alles over dit onderwerp weten? Klik dan HIER.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply