Windesheim goes Oxford

Vierdejaars studenten van de journalistiekopleiding Zwolle hebben input geleverd voor een onderzoek dat in Oxford is gepresenteerd. Het Reuters Institute for the study of journalism in Oxford is een zeer prestigieus instituut. Internationale onderzoekers komen er regelmatig samen om kennis uit te wisselen.

Het onderzoeksproject Digtial First van het Lectoraat Entrepreneurial Journalism van Windesheim richt zich met hulp van studenten op de worsteling van regionale media met de omslag naar online, mobiel en social media. Het onderzoek gaat daarbij in op de vraag : “Hoe geef je invulling aan een digitalfirststrategie?” Studenten leverden hun bijdrage in het kader van hun afstuderen.

Leider van het onderzoeksproject, Henk Jan Karsten lichtte de uitkomsten toe voor wetenschappers uit onder meer Europa, Amerika, Canada en Australië.

 


Ook onderzoekdocent Ornella Porcu is gevraagd om op Oxford een presentatie te geven. Haar onderzoek richt zich op de mate waarin kranten over een zelfvernieuwende leercultuur beschikken.

Voor je afstuderen vraagt Windesheim je om een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling in je vak. De lectoraten die aan de journalistiekopleiding zijn verbonden publiceren regelmatig resultaten waaraan studenten een bijdrage hebben geleverd.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply