Tentamen herkansen wanneer jij dat wil? Bij economie M1.1 en M2.1 kan dat nu!

Economie doet mee aan een pilot flexibel toetsen. In het komende studiejaar is het voor jouw als student Journalistiek mogelijk om de herkansing voor M1.1 Economie en M2.1 Economie zelf te plannen.

Je hoeft dus niet te wachten tot de volgende tentamenperiode maar je kan buiten de tentamenpiek je herkansing maken.  Elke week (met uitzondering van de tentamenweken) worden er twee momenten aangeboden waarop ze kunnen deelnemen aan een flexibele toets: woensdag en vrijdag om 13.00 uur.

Afgelopen studiejaar zijn de tentamens van Economie al volledig digitaal afgenomen, dus je bent al gewend aan digitale toetsen voor deze vakken. Het zelf kunnen plannen van het herkansingsmoment is een logische volgende stap.

Voor de eerstejaars wordt de reguliere toets aansluitend op het onderwijs nog wel op een vast moment gepland in tentamenperiode 1 (groepen A t/m E) of tentamenperiode 2 (groepen F t/m I). Maar mocht je deze eerste kans dus niet halen, kan je daarna zelf plannen wanneer je het weer aandurf.

Zo hoopt de opleiding de tentamendruk voor studenten in de toetsweken een beetje te verlagen.

Leave a Reply