Structurele plaats voor Fries in het onderwijs: maar hoe dan?

Scholen in Fryslân moeten het Fries weer serieus nemen. Althans, dat wil de provincie. In 2030 moeten alle scholen in het Friese taalgebied aan de kerndoelen voor het vak voldoen. Maar dat is niet eenvoudig: want hoe geef je een les Fries als je als leraar helemaal geen Fries spreekt? En moeten kinderen met een andere taalachtergrond niet eerst Nederlands leren?

Ongeveer een derde van alle Friese basisscholen behandelt de Friese taal op een manier die aansluit bij de gestelde kerndoelen. In 2030 moeten alle scholen in het Friese taalgebied aan de doelen voldoen. De provincie Fryslân hoopt dit te bereiken met het project ‘Taalplan Frysk 2030’. Het project moet scholen helpen bij het verbeteren van het Fries onderwijs door bijvoorbeeld taalondersteuners in te zetten, nieuwe lesmethodes te ontwikkelen en flink wat subsidies uit te schrijven. De komende vier jaar gaat er maar liefst 23 miljoen naar het verbeteren van het Fries in het onderwijs.

Ondanks alle inspanningen van de provincie is het nog maar zeer de vraag of de ambities gehaald worden. Er liggen de nodige obstakels op de weg. Journalist Arjen Visser zocht uit wat die obstakels zijn en hoe die van het pad gehaald kunnen worden. De verhalen zijn binnenkort te vinden bij Omrop Fryslân. Na publicatie zullen de verhalen ook hier zichtbaar worden.

Geef een reactie