Oost, west, thuis.. Asbest

Asbest werd in de vorige eeuw als het wondermiddel gezien, het is goedkoop, isolerend, stevig en brandwerend. In meer dan 3500 toepassingen werd asbest verwerkt. Pas later werd bekend dat dit handige materiaal alles behalve goed is voor de gezondheid. Het inademen van asbestvezels kan leiden tot verschillende soorten kanker. Vaak openbaart de ziekte zich pas na enkele tientallen jaren..

De hoogste tijd om deze sluipmoordenaar aan te pakken. In 1993 is het bewerken en verwerken van asbest al verboden. Maar nog steeds zit het in ontzettend veel producten verwerkt. Mensen worden nog dagelijks blootgesteld aan asbestvezels door bijvoorbeeld het belopen of berijden van asbestwegen of het ondeskundig saneren van asbest. Maar de belangrijkste bron van blootstelling aan asbestvezels zijn verweerde asbestdaken.

Nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat ook deze asbestdaken verboden zijn vanaf 2025. Op dit moment ligt er nog 100m2 kilometer aan asbestdak in Nederland, de totale kosten om dit allemaal te saneren worden geschat op ongeveer 3 miljard euro.

Dit lijkt haast een onmogelijke klus, is dit ook zo? En wegen al die kosten wel op tegen de risico’s van een asbestdak? En wie saneert deze daken en hoe gaat dat in zijn werk? Je leest het allemaal op deze website.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply