Kranten geven vertekend beeld over armoede in ontwikkelingslanden

Hoe vaak lees jij iets over het verband tussen westerse politieke beslissingen en armoede in ontwikkelingslanden? Waarschijnlijk heel weinig. Volgens mediawetenschapper Mirjam Vossen besteden kranten er nauwelijks aandacht aan.

Als het over oplossingen gaat, komt het Westen wel in beeld en lijken journalisten initiatieven van locals te vergeten.

Weten we eigenlijk wel hoe het zit? Je leest er meer over in dit interview op de  site van Constructieve Journalistiek.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply