Experiment ’tentamenramen’: Studentvertrouwen voor tentamen economie hoog

Negen van de tien studenten uit de klassen 1E, 1F en 1G verwacht dat het tentamen M1.1 Economie in één keer wordt gehaald. Daarmee liggen de verwachtingen ver boven het werkelijke slagingspercentage van de voorgaande periode, dat net iets boven de zestig procent lag.

Deze conclusie volgt uit een experiment in het Economieonderwijs in het eerste jaar aan de opleiding Journalistiek. In het nieuwe programmaonderdeel ‘Tentamenramen’ vragen docenten Liesbeth van Vulpen en Kirsten Huising aan de studenten in de aanloop naar het tentamen naar het verwachte tentamencijfer.

In de eerste collegeweek is de eerste meting gedaan, daarna zullen er nog twee volgen. ‘Door op verschillende momenten te meten, kunnen we zien op welk moment studenten goed in kunnen schatten hoe ze er voor staan’, aldus Kirsten Huising. ‘Ook hopen we dat studenten nu meer inzien wat het verschil is tussen ramingen en werkelijke resultaten’, vult Liesbeth van Vulpen aan.

Het is nog even wachten op de volledige uitkomst van het experiment, maar het lijkt een veilige conclusie dat studenten uit de drie klassen zichzelf hoog inschatten.

Geef een antwoord