Een vreemd land, een nieuw leven

Al ruim acht jaar zijn de burgers in Syrië hun leven niet zeker, het is een land in oorlog. Veel Syriërs moesten daarom noodgedwongen vluchten. Syriërs gingen alle kanten uit, op zoek naar veiligheid. Een deel van deze vluchtelingen kwam naar Nederland.

Ik kan het me nog goed herinneren. Ik zag de eerste beelden van de enorme vluchtelingenstromen, en het maakte gelijk heel veel indruk op me. Met name de beelden van de vrouwelijke vluchtelingen ontroerden me, misschien wel omdat ik zelf vrouw ben.

Volgens het CBS vroegen er tussen 2015 en 2017 maar liefst 24660 Syriërs asiel aan in Nederland. 6210 hiervan waren vrouw (CBS, 2018). Vrouwelijke vluchtelingen zijn in een duidelijke minderheid.

Ik heb veel vragen over deze groep. Hoe zou het nu met ze zijn? Voelen zij zich thuis in Nederland? Lukt het hen om te integreren? Volgens het rapport ‘Syriërs in Nederland’ van Het Sociaal Cultureel Planbureau (2018) staan Syrische statushouders die de afgelopen jaren naar Nederland zijn gekomen nog aan het begin van hun integratieproces. Ik ging verder op onderzoek uit en kwam er al snel achter dat juist de Syrische vrouwen het moeilijk hebben.

Het verleden en de trauma’s, een andere cultuur, een nieuwe taal, de onzekerheid hier en het gemis van eigen land spelen een grote rol bij de vluchtelingen. Door in gesprek te gaan met experts en vluchtelingen zelf kom ik erachter hoe het met deze groep vrouwen gaat. Maak alvast kennis met vluchtelingen Kafit, Hamda en Randa en met participatiecoach Nynke Blom in onderstaande video of bekijk hier de hele productie.

Leave a Reply