De striid om it wetter

Nederland kampt niet alleen met een stikstofprobleem, maar ook met bodemdaling problematiek. Door inklinking komt veengrond komt droog te liggen en oxideert. Bij dat proces komt veel CO2 vrij. Een hoofdpijndossiers voor de provincie Fryslân. En niet alleen is de vele koolstofdioxide uitstoot een probleem. Doordat het grondwater lager komt te liggen hebben vele zeldzame plantensoorten in het Nationale Park De Alde Feanen het moeilijk.

‘Ik denk dat we de Blonde Zegge nu echt wel kwijt zijn in dit blauwegrasland’, vertelt Mark Hilboezen van It Fryske Gea. Hilboezen uit zijn zorgen over de verschillende vegetaties in het natuurreservaat. Een kleine hoekje natuur, dat middenin de Hegewarren ligt. De Hegewarren is een ingesloten polder in De Alde Feanen. In die polder wonen zes boeren. Één van die boeren is Petrus Arendsz. Hij woont al meer dan veertig jaar in de polder. Door de forse bodemdaling in het gebied, heeft de Oudegaaster en zijn collega’s, van de provincie te horen gekregen dat de polder terug moet worden gegeven aan de natuur. Dat betekent dat hij of natuurboer moet worden of moet verhuizen. Arendsz ziet zelf geen heil in de eerste optie en vertrekt daarom uit zijn geliefde omgeving: “Wij waren echt wel even verdrietig toen we het nieuws te horen kregen, maar als wij een nieuw plekje vinden met ongeveer dezelfde omgeving en de provincie helpt met de financiering, dan gaan wij hier met een gemoedsrust weg.”

Het probleem komt niet alleen in de omgeving van De Alde Feanen voor. Er zijn veel meer gebieden in Friesland die te maken hebben met het inklinken van de veengrond. It Wetterskip Fryslân heeft haar handen vol aan het vraagstuk. De oplossing die nu voor handen ligt is het waterpeil omhoog gooien, zodat het veen nat blijft, maar in veel van de veengebieden zitten boeren, die het waterpeil dus liever niet zo dicht tegen het maaiveld aan willen, omdat ze anders het land moeilijk kunnen bewerken.

Lees de boeiende verhalen nu. De natuur staat niet stil en boeren willen weten waar ze aan toe zijn Kortom: destriidomitwetter

 

Geef een reactie