Verward: Hoe gaan we om met verwarde mensen?

In 2012 werden er 44.569 meldingen gedaan bij de…