Wat hebben kerken nodig om vrouwen toe te laten tot het ambt?

Een christen én feminist. Kan dat samengaan? Ik, Sanne,…