Geen Plek

Door het jarenlange uitsterfbeleid voor woonwagenkampen zijn duizenden woonwagenbewoners…