Iedereen heeft dromen, maar misschien ben je de hoop om ooit jouw droom te verwezenlijken een beetje kwijtgeraakt. Daarom is er de droomfabriek. Want dromen zijn geen bedrog. Jouw droom zegt iets over wie jij echt bent, wat je de wereld wilt vertellen of meegeven. Samen met jouw teamgenoten helpen we je de overtuiging (terug)vinden dat je jouw eigen creatieve droom waar kunt maken en ga je die droom ook werkelijk realiseren of vormgeven. Het zal bijdragen aan zowel jouw persoonlijke als professionele groei.

Als kind wilde je misschien uitvinder worden, piloot, zo rijk als Dagobert Duck of zo sterk en stoer als superman of superwoman. En later journaalpresentator, de nieuwe Elon Musk, Tweede Kamerlid of zelfs minister-president.

Misschien ben je de hoop om ooit jouw droom te verwezenlijken een beetje kwijtgeraakt, maar verlang je er wel naar. Daarom is er de droomfabriek. Want dromen zijn geen bedrog. Jouw droom zegt iets over wie jij echt bent, wat je de wereld wilt vertellen of meegeven. Samen met jouw teamgenoten helpen we je de overtuiging (terug)vinden dat je jouw eigen creatieve droom waar kunt maken en ga je die droom ook werkelijk realiseren of vormgeven. Het zal bijdragen aan zowel jouw persoonlijke als professionele groei.

In deze minor werk je eerst jouw droom uit tot een creatief, ondernemend, maar ook realistisch plan. Je maakt vervolgens het product dat hoort bij of symbool staat voor die droom. Van droom naar daad. Eerst in concept en op basis van feedback later definitief. De minor eindigt op de dag van de schouw en het assessmentgesprek over die productpresentatie en het door jou ingeleverde dossier.

INHOUD MINOR

Tijdens de vaste studiedag in de minor (één dag per week in Zwolle gedurende één semester) ondersteunen we jou bij het realiseren van je droom en kijken we vooral naar jouw aanpak. Waar is die succesvol en waar is verbetering mogelijk. Voor inhoudelijke feedback kan je ook terecht bij de ervaringsdeskundige die je hebt gezocht en gevonden. Die geeft adviezen en tips bij datgene wat je daadwerkelijk gaat maken. En omdat mensen het meest leren van mensen die in dezelfde situatie zitten, gaan jullie werken in Fabrieksteams. De leden van je team kun je de hele week inzetten voor feedback, overleg, overwinnen van kleine frustraties en vinden van snelle slimme oplossingen.  De begeleidend docenten zijn gedurende de week op een aantal vaste momenten beschikbaar voor overleg.

Out of Zwolle week

Om te stimuleren dat jullie met z’n allen een community gaan vormen starten we met een Out of Zwolle driedaagse. Doel is een goed beeld krijgen van elkaars kwaliteiten en hoe je met het inzetten van die kwaliteiten en de juiste houding in korte tijd bijzondere resultaten kunt bereiken. In deze Out of Zwolle driedaagse ga je met jouw (in principe) vaste toekomstige Fabrieksteam drie dagen lang samen aan de slag voor een specifieke niet- commerciële opdrachtgever.

Werken op Windesheim

In week twee leer je meer over onze werkwijze, aanpak en de organisatie van de minor. We analyseren in die week de staat van je droom en ambitie. Samen kijken we hoeveel hier nog aan geconcretiseerd, gesleuteld en gemasseerd moet worden om snel tot een werkbare, stimulerende en uitdagende Productielijn te komen. Daarna starten we in week drie met de wekelijkse coachdagen, de workshops, de begeleide intervisie.

Schouw en assessmentgesprek

De schouw is het moment waarop je aan jouw groepsgenoten en docenten laat zien wat je in het semester hebt gedaan. In het aansluitende assessmentgesprek staat jouw dossier van Droom naar Daad centraal. Er worden vragen over je product maar ook over het proces, vragen onder de waterlijn. In deze minor staat namelijk centraal dat je leert om je dromen te verwezenlijken. Daarvoor moet je vaak barrières overwinnen, jezelf leren kennen. Dat doe je door naar jezelf en jouw ontwikkeling te kijken, maar ook door daar een theoretisch fundament onder te leggen. Wat vind ik over mijn ontwikkelingsproces terug in verdiepende literatuur. Hoe kan ik mijn eigen gedrag verklaren? Vanuit welke theorie kan ik eigen valkuilen, drijfveren, angsten verklaren. Ook daar zal het assessmentgesprek over gaan.

Slotavond

De afsluitingsavond is een feestje. Hier komt alles samen. Iedereen heeft hierin een eigen  rol/bijdrage. Gedurende het semester hebben we veel met elkaar meegemaakt. We hebben een band opgebouwd, samen gelachen en gebaald. We hebben actief aandacht besteed aan het groepsgevoel (student sense of belonging). Tijdens de afsluiting kijken we terug op het semester. We vieren onze successen en hopen dat je dingen hebt geleerd die verder gaan dan je droom verwezenlijken. Dat je kennis hebt opgedaan die je in je toekomst kan gebruiken om verder te komen in het leven. We sluiten een intensief semester feestelijk af.

LEERDOELEN

Bij de beoordeling baseren we ons op de onderstaande twee leeruitkomsten:

Leeruitkomst 1: Product/schouw

De student werkt aan een project vanuit persoonlijke betrokkenheid en levert op tijd en volgens richtlijnen de productielijn, het halffabricaat en presenteert op overtuigende wijze het eindproduct bij de schouw. De student doet dit zelfstandig, constructief en met lef. De student zoekt bij het verwezenlijken van het product een ervaringsdeskundige die het product beoordeelt op professionaliteit, creativiteit en toepasbaarheid in de branche. De student zorgt voor een theoretisch fundament onder het gemaakte product. 

Leeruitkomst 2: Proces

De student evalueert op eigen professioneel gedrag en bewaakt de eigen voortgang.

De student doet dit in een multidisciplinair team en levert in het team een actieve bijdrage aan student sense of belonging bij introductiekamp, intervisie en coachingsactiviteiten en afsluitingsavond. De student laat in de spiegelbrieven zien dat er een persoonlijke ontwikkeling is doorgemaakt. De student zorgt voor een theoretisch fundament bij die doorgemaakte ontwikkeling. 

INGANGSEISEN

Geen

LITERATUUR

Literatuur en literatuurlijsten worden tijdens de minor aangereikt.

ROOSTER

De lesdag van de minor wordt gepland op een vaste dag in de week. De dag wordt tijdig gecommuniceerd. Tijdens de lesdag wordt ondersteunende, verbredende of verdiepende kennis aangeboden in de vorm van colleges, workshops, intervisiebijeenkomsten en groepsactiviteiten. Er is ook gelegenheid voor begeleidingsgesprekken. De rest van de week werk je aan jouw droom.

TOETSING

De minor kent vier oplevermomenten: 

Moment 1: De productielijn. Dit is het plan van aanpak dat je een paar weken na de start van de minor oplevert.                                                                                                                                  

Moment 2: Het halffabricaat. Dit is het concept, het prototype of de eerste versie van jouw product dat je ongeveer op de helft van de minor oplevert.                                                                                                                              

Moment 3: Het einddossier van Droom naar Daad. Dit is het verantwoordingsdossier waarin je zowel ingaat op het product als het proces. En met proces bedoelen we zowel het maken van jouw eindproduct(ie) als de persoonlijke en professionele ontwikkeling die je hebt doorgemaakt.

Moment 4: De productpresentatie of schouw met aansluitend het assessmentgesprek. Tijdens de schouw presenteer je aan de docenten en andere groepsleden jouw definitieve product. Aansluitend heb je een assessment-eindgesprek dat je voert op basis van wat je hebt laten zien bij de schouw en jouw eerder ingeleverde Van Droom naar Daad dossier. Schouw en assessmentgesprek zijn samen het toet moment. Om daaraan mee te mogen doen moet je wel de Productielijn, het Halffabricaat en het einddossier hebben gemaakt en ingeleverd.VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK

De droomfabriek is er voor iedere student die bereid is vanuit een diepe motivatie vorm te geven aan een persoonlijke droom. Wil je meer weten of al in contact komen, volg ons dan ook op instagram: https://www.instagram.com/droomfabriekwindesheim/