Gemeentelijke herindeling bedreiging voor lokale identiteit?

Hoe de reactie hier was op de gemeentelijke herindeling?…