Patrick Kieftenbelt

Winkelcentrum Raalte is ‘gewond dier’

Het winkelcentrum in Raalte heeft het moeilijk. Er staan veel panden leeg en er komt weinig winkelend publiek in het dorp. De leegstand en minder winkelend [...]