Ryanne Klein Tijssink

Het perfecte kind, de missie van prenatale diagnostiek?

Zwanger Nederland omarmt massaal de NIPT-test, een veiliger alternatief voor de bekende vlokkentest en vruchtwaterpunctie. Met de NIPT-test wordt bloed [...]