Moranni te Winkel

Minje… Sam Drukker en de zoektocht naar zijn Joodse identiteit.

Schilder Sam Drukker is niet Joods en hij wordt ook niet Joods opgevoed. In zijn jeugd spelen Joodse elementen slechts een kleine, nog nietszeggende [...]