Laura de Bruijn

Studenten en het leenstelsel; Verandering van gift naar leenstelsel

‘Ik zuip van mijn studiefinanciering’. Of: ‘Vanmiddag nieuwe schoenen’, En: ‘Lekker sushi happen van de stufi’. Altijd klonk hetzelfde lied [...]