Jeroen Admiraal

Revision – Het tijdschrift voor betrokken jonge mensen

  Speciaal voor jonge mensen met veel interesse voor maatschappelijke problemen is Revision ontstaan. Revision is het tijdschrift met een grote [...]