Ziet de mienskip wel brood in ‘Leeuwarden 2018’?

 

“Iepen mienskip is het hoofdthema van ons verhaal. Samen werken aan de projecten die we willen verwezenlijken. In alle steden en dorpen van Fryslân. Maar ook met de rest van Nederland en Europa. Iepen mienskip dus. Zo wil de organisatie van Culturele Hoofdstad aan de slag gaan: met een uitgestoken hand naar iedereen die wil bijdragen én wil leren. Om er samen iets onvergetelijks van te maken.”

(bron: www.2018.nl)

De organisatie is op haar website niet te bescheiden om haar ambities uit te spreken. De Friese hoofdstad is in 2018 Culturele Hoofdstad 2018 van Europa samen met Valletta op Malta. Dat betekent niet alleen een feest voor Leeuwarden zelf. Nee, heel Friesland, heel Nederland en zelfs heel Europa moeten meedoen.

Leeuwarden 2018 moet Friesland op de kaart zetten. Het draait niet alleen om de hoofdstad en de steden. Ook alle dorpen tot in de verste uithoeken van de provincie en de Waddeneilanden moeten profiteren van de grote aantallen toeristen, die in 2018 Friesland zullen binnenstromen. Het effect van de culturele manifestatie zal de Friese economie een boost geven die jarenlang zal nagonzen.

Maar omdat grote succes te kunnen bereiken moeten eerst alle Friezen de schouders onder Leeuwarden 2018 zetten. De ideeën moeten vooral niet uit de hoed van de organisatie komen. Er moet een beweging vanuit de mienskip op gang komen, zoals tijdens Simmer 2000, de grote Friezenreünie.

Leeuwarden 2018 verwacht van gemeentebesturen, bedrijven, dorpshuizen, sportverenigingen en burgers dat ze zelf initiatieven ontplooien om zich te profileren. De organisatoren helpen ze wel verder op weg. Maar niets wordt van bovenaf opgelegd, alles komt vanuit de provincie zelf. Want juist de hele Friese mienskip vormt het hart van de Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Een voorbeeld van een actief dorp is De Hoeve in Weststellingerwerf, het Culturele Hoofddorp van 2018. Maar komt de Europese boodschap in alle Friese dorpen wel zo duidelijk over? Om de mogelijkheden en het enthousiasme van de mienskip te peilen streken wij neer net achter de dijk van de Waddenzee in Minnertsga, een dorp met een actieve gemeenschap.