Moet die dijk dicht?

Vrijwel iedere gemeente met één of meerdere dijkwegen binnen haar grenzen kent het probleem: razend verkeer, groepen wielrenners en allerlei andere recreanten die overlast veroorzaken. Vooral in weekenden en op zomeravonden lijkt de overlast sommigen te veel te worden. Reden genoeg voor veel gemeenten om een oplossing te bedenken zodat het woongenot hersteld kan worden en de wegen weer wat veiliger zijn. Maar hoe doe je dat? Een homogene oplossing die voor iedere gemeente gebruikt kan worden lijkt er niet te zijn.

Er zijn door de jaren heen dan ook flink wat oplossingen geopperd, maar voor sommige mensen lijkt de enige definitieve oplossing een algehele dijkafsluiting te zijn. Wat doet zo’n dijkafsluiting met een gemeente? Verdwijnt de toeristische trekpleister? Dat heb ik de afgelopen weken onderzocht door in gesprek te gaan met aanwonenden, ondernemers en andere relevante partijen. Hiermee probeer ik in eerste instantie een beter beeld van de problemen te schetsen en in de tweede plaats een verkenning te maken naar een eventuele oplossing.

De productie is hier in zijn geheel terug te vinden.