Op zoek naar de gevolgen van de bezuinigingen op de verslavingszorg in Utrecht

Ik onderzoek hoe de bezuinigingen van de afgelopen drie jaar invloed hadden gehad op de verslavingszorg in Utrecht. Daarbij kijk ik naar zowel gebruikers als naar hulpverleners en mensen die hier indirect mee te maken hebben. Een van de mensen die ik spreek is (ex) gebruiker Jan. Hij neemt ons mee door Utrecht en vertelt over zijn ervaringen als dakloze heroïneverslaafde en over de veranderingen die hij bemerkte. Jan is tegenwoordig meer van de biertjes. Sinds vorig jaar drinkt hij echter nog maar vier liter per dag.

Jan van Ooik

Er wordt sinds de recente invoering van de WMO uitgegaan van de zelfredzaamheid van de inwoners van deze stad. De nadruk meer dan ooit op ambulante zorg: dat is zorg op afstand in plaats van intensieve hulp en bijvoorbeeld opname in een kliniek voor verslavingszorg. Deze zorg wordt sinds dit jaar verzorgd door de pas opgezette buurtteams die in iedere wijk zitten. Ook moet er een mentaliteitsomslag gaan komen, waarbij familie onderling meer zorg op zich gaat nemen en waarbij buren voor elkaar gaan zorgen. Voor een groot deel van de verslaafde cliënten een goede ontwikkeling die onnodige opname tegen gaat.

Voor een ander deel van de verslaafden lijken deze verwachtingen wat te hoog te liggen, zo vertelt Astrid van Stichting Goud. Astrid behartigt al meer dan vijftien jaar lang de belangen van harddrugsgebruikers en ziet ‘haar’ mensen tussen wal en schip vallen. Margriet Jongerius is wethouder Welzijn, zorg en maatschappelijke ondersteuning, wijkgericht werken en participatie in Utrecht. Zij geeft aan: “Uitgangspunt blijft dat wie professionele zorg nodig heeft, deze zorg ook krijgt”. Het feit dat Utrecht in het recent gepubliceerde lente-akkoord aangeeft de nodige investeringen in de buurtteams te willen bekostigen met extra bezuinigingen op de gespecialiseerde zorg maakt dit wel moeilijker te realiseren.

De gemeente Utrecht is zelf tevreden over het verloop van de vernieuwingen tot nu toe. “Uit de eerste kwartaalrapportage over de voortgang van de transities blijkt dat de continuïteit van zorg voor cliënten gewaarborgd is en dat in algemene zin de transitie goed is verlopen” en “Er zijn geen cliënten tussen wal en schip gevallen” zo bericht de gemeente Utrecht.

Bekijk alle vier de afleveringen op: marijeokhuijsen.wordpress.com