Dan doen we het zelf wel

Gemeentes moeten steeds vaker en meer bezuinigen waardoor er een alsmaar kleiner potje met geld te verdelen valt. De hoeveelheid euro’s die de gemeente ieder jaar kan verdelen bepaalt welke voorzieningen de gemeente wel of niet kan bieden. Ondertussen zijn er door tekorten aan geld al tientallen buurthuizen en andere sociale faciliteiten in Nederland gesloten. Ook in Overijssel wordt bij veel voorzieningen de stekker eruit getrokken door de gemeente, wat er toe leidt dat er steeds meer actieve burgers hun handen uit de mouwen steken en gezamenlijk nieuwe burgerinitiatieven opzetten.

Het Huis van de Wijk in de Rivierenbuurt van Deventer is zo’n burgerinitiatief. Ondanks de grote bezuinigingsronde onder buurthuizen in de Hanzestad, is er dit buurthuis ‘nieuwe stijl’ ontstaan. Een nieuw buurthuis omdat de bewoners er behoefte aan hebben, zonder dat het de gemeente veel geld kost, omdat het slechts vijf jaar (afbouwende) subsidie gaat betalen. Een goed toekomstplan, maar ook stichting Huis van de Wijk liep tegen het probleem aan waar meer burgers tegen aanliepen die een buurthuis exploiteren: de drank en horeca wet. Wat zakelijk leider Jasper Onderstal uitlegt als dat als Jan uit de buurt langs komt, hij niet zomaar een kopje koffie mag komen drinken.

Ook de terugtrekkende overheid kan een aanleiding zijn tot het opzetten van een burgerinitiatief. Bewonersbedrijf Berflo Es in Hengelo is een stichting voor, door en van burgers. Doordat de gemeente door geld te kort steeds minder kan doen in de buurt, doet de stichting steeds meer om de buurt leefbaar te houden. Dit doen ze onder andere vanuit hun centraal gelegen oud schoolgebouw in de wijk, maar het pand is in handen van de gemeente gebleven, die plotseling een andere bestemming had voor het oude schoolgebouw. Voorzitter Geert Walgemoed spreekt van een onverwachte move van de gemeente, waardoor ze opnieuw actief aan de slag moesten.

Een ander veelvoorkomende bezuinigingsmaatregel is het sluiten van (openlucht)zwembaden. Gemeente Hardenberg kent zes publieke zwembaden waarop bezuinigd moet worden, wat er toe leidde dat openluchtbad Onder Ons in De Krim op het randje van sluiting bungelde. Maar door vrijwillig medewerking van de dorpsbewoners  opende zij deze lente voor het eerst Onder Ons. Het zwembad is een behoorlijk kostenplaatje, wat nu nog uit de portemonnee van de gemeente komt en ook voor een deel zal blijven komen. Secretaris Johan Reefman zegt dan ook dat de gemeente feitelijk eigenaar van het zwembad blijft en mag bepalen wat er gebeurt.

Maar als bij alle drie de initiatieven nog altijd een verbintenis is met de gemeente, blijft het dan wel een burgerinitiatief? Ja, zeggen Onderstal, Walgemoed en Reefman.  Zij zijn maar drie van de tientallen burgers in Overijssel die hebben gezegd: dan doen we het zelf wel! In deze serie leggen deze drie mannen uit waarom er zonder alle positieve inzet van bewoners geen buurthuis, bewonersbedrijf of openluchtbad was geweest. Ook de gemeentes reageren  waarom zij de keuzes hebben gemaakt die invloed hebben op de burgerinitiatieven. Deze serie laat zien hoe burgers om kunnen gaan met hun relatie met de gemeente op de gebieden wet- en regelgeving, vastgoed en financiering.

Bekijk nu alvast de trailer en zie binnenkort op www.ajverdurmen.wordpress.com , via het kopje ‘Dan doen we het zelf wel’ de volledige serie!


De trailer is in zijn volledige breedte te zien op YouTube