Vanaf vandaag niet  langer een missende schakel op de nationale bladenmarkt: Hollandse Nieuwe, een Nederlandstalig magazine voor nieuwkomers. Een blad over ‘leven in Nederland’, met content die is aangepast op het taal- en kennisniveau van recent ingeburgerden. Als trigger voor hen om Nederlands te (blijven) lezen. Voor de verandering eens niet ‘omdat het moet’.

Door: Karlijn Pippel

Meer dan in menig ander magazine werken taal, beeld en vormgeving in Hollandse Nieuwe samen. Geen streep, foto of kader is geplaatst zonder ‘verduidelijking’ als doel. De taal is eenvoudig, de inhoud niet simpel.

De noodzaak
Er zit een flink gat tussen het taalniveau van nieuwkomers* en dat van de Nederlandse geschreven media. Problematisch, want: “Woordenschat vormt de kern van taalbegrip en kennisoverdracht. Als je belangrijke woorden in een tekst niet kent, kun je die tekst niet begrijpen”, zo stelt taalontwikkelingsdeskundige Marianne Verhallen in haar leermethodes.

Daar komt bij dat ‘Nederlands lezen’ na de inburgering niet langer verplicht op het menu staat. Het gevaar ligt op de loer dat nieuwkomers daarna het lezen van Nederlandse teksten beperken tot hun briefpost. Hollandse Nieuwe springt hier op een constructieve manier op in, door een deel van de bestaande taalkloof tussen geschreven media en nieuwkomers te overbruggen.

De winst
Veel nieuwkomers leven nog van een uitkering. Geld mag niet de reden zijn dat Hollandse Nieuwe op de schappen blijft liggen. Het blad krijgt daarom een bescheiden prijs. De winst zal op lange termijn dan ook niet terug te zien zijn in euro’s, maar in een maatschappelijke verrijking. Zoals de Engelse Michael Bailey in het eerste interview in Hollandse Nieuwe benadrukt: “Je maakt makkelijker vrienden als je elkaars taal begrijpt. Mijn wereld is nu veel groter.”

*Sinds de nieuwe Wet Inburgering (2013) doet 98% van de inburgeringsplichtigen examen op het laagst mogelijke niveau (NT2, A2). Dit is vergelijkbaar met het taalniveau van een Nederlandstalig 12-jarig kind.
Genoeg om zich mee te redden op straat. Ruim onvoldoende om slechts een intro (!) uit een Nederlandse kwaliteitskrant inhoudelijk bij te benen: