Terugkomen naar de Achterhoek voor een feestje als Koningsdag of om je ouders te bezoeken. Redenen waarvoor weggetrokken jongeren nog wél terugkomen. Veel jongeren hebben het oosten van Nederland namelijk verlaten, voor een bruisendere plek. Vaak een studentenstad waar ze blijven plakken. Zo langzamerhand zou je denken dat de Achterhoek een rustoord voor ouderen aan het worden is. Toch?

Van veel media is het een favoriet onderwerp: de krimp in de randgebieden van Nederland. Jongeren trekken weg en vestigen zich in steden. In 2017 is het aantal inwoners in 91 van de 388 gemeenten gedaald. Waarschijnlijk zet deze trend zich de komende jaren nog door.

Het probleem lijkt groot, want als jongeren wegtrekken, blijven ouderen achter. Ook verdwijnen voorzieningen zoals scholen en ontstaat er leegstand.  Er zijn geen jongeren meer die de ouderen kunnen helpen bij bijvoorbeeld zorg, terwijl deze behoefte alleen maar groter wordt. Maar wat merken deze krimpgebieden zelf eigenlijk van het wegtrekken van jongeren?

De Achterhoek is één van de krimpgebieden waar de media over bericht. Feit is dat de prognose voor de Achterhoek er niet rooskleurig uitziet. Er wordt verwacht dat er in 2030 1 op de 5 inwoners minder zijn dan nu en dat 1 op de 3 inwoners 65-plusser is. De Achterhoek is één van de weinige regio’s die direct hebben ingespeeld op deze krimp.

Gemeentes reageren verschillend om de krimp tegen te gaan. Sommigen willen het verschijnsel bagatelliseren. Zij houden zich liever voor dat er niets aan de hand is, dan dat ze er op proberen in te spelen. Andere gemeentes willen de krimp bestrijden met grote investeringen. Bijvoorbeeld het investeren in een groot woningbouwproject. Volgens onderzoekers werkt dit allemaal niet en is de enige optie om de krimp te accepteren en er goed mee om te gaan.  Maar wat is goed?

Hoe ze in de Achterhoek omgaan met de verwachte krimp? Bekijk deze website om daar achter te komen!