is voor jou misschien de normaalste zaak van de wereld. Maar voor veel Nederlanders is dat anders.

Ons land telt maar liefst 2,5 miljoen laaggeletterden. Die groep groeit. In twaalf jaar tijd is het aantal Nederlandse 15-jarigen dat slecht leest zelfs bijna verdubbeld naar één op vijf. Deze taalzwakke jongeren zijn de potentiële laaggeletterden van de toekomst.

Is dat erg? Ja: laaggeletterden zijn vaker werkloos, vaker ziek, hebben meer geldproblemen en meer moeite met hun sociale contacten. De krant lezen is ingewikkeld. Meestal weten laaggeletterden niet op welke politieke partij ze moeten stemmen. Ze snappen weinig van een brief van de gemeente, of van de belastingdienst of van een huurcontract. Het is behoorlijk lastig, als je niet goed leest.

Je verwacht het misschien niet, maar de meeste Nederlandse laaggeletterden zijn juist de hier geboren en getogenen. Het zijn vooral ouderen, die door te weinig leesroutine hun leesvaardigheid met de jaren verliezen. En wat geldt voor veel skills, geldt ook voor lezen: use it, or lose it.

In dezelfde vaart waarin de rijksoverheid steeds meer zelfredzaamheid van ons verlangt, krijgen laaggeletterden meer moeite om onze samenleving bij te benen. Ze missen de aansluiting. Daarom probeert de rijksoverheid al jaren het aantal laaggeletterden terug te dringen. Maar tot nu toe lukt dat niet.

Tussen cans en cannots dreigt een steeds scherpere maatschappelijke scheidslijn te ontstaan, die kan ontaarden in polarisatie. Het is dus oppassen geblazen: laaggeletterdheid is een splijtzwam die de Nederlandse samenleving totaal kan ontwrichten.

Hoog tijd om het probleem in de kiem aan te pakken met een nieuw journalistiek product.

(De teaser op YouTube is alleen toegankelijk voor de beoordelaars.)