Ben jij voor windenergie? Ja? Mooi. Maar zou je het prettig vinden om een windmolen in de buurt te hebben? Nee? Dat is in elk geval hoe veel Nederlanders er over denken. Bij windenergie denkt men aan groene energie en duurzaamheid, maar bij windmolens denkt men eigenlijk alleen aan overlast. Windmolens lijken een soort vies onderbuikgevoel en vooroordelen op te roepen. En dat is onhandig, de Nederlandse overheid zet namelijk groot in op windmolens.

In 2013 is de Nederlandse regering akkoord gegaan met het ‘Energieakkoord voor de duurzame groei’. In het akkoord zijn enkele belangrijke dingen bepaald over verduurzaming, zo moeten er vijf kolencentrales uit de jaren tachtig dicht en moeten er duizend extra windmolens worden aangelegd. In 2020 moet er 6000 megawatt aan windenergie op het land staan en in 2023 ook nog eens 4450 megawatt aan windenergie op zee. In totaal moet in 2020 maar liefst 14% van alle energie, duurzaam worden opgewekt. In 2023 moet dit zelfs 16% zijn.

Om aan deze doelstellingen te gaan voldoen, worden er de laatste jaren veel windmolens bijgebouwd. In Urk kwamen er in 2008 plannen voor een windpark naar buiten rollen – nog voor het Energieakkoord. De plannen voor een windpark – windpark Noordoostpolder – zorgen onmiddellijk voor ophef, direct klinkt er groot protest. Zo wordt er een actiecomité opgericht en stappen de Urkers twee keer naar de Raad van State tegen de bouw van het windpark. Het vaakst genoemde tegenargument is echter horizonvervuiling, men hecht veel waarde aan het beschermde dorpsgezicht van Urk. Windmolens zouden dit verpesten. Het mag allemaal niet baten; in 2014 wordt begonnen met de bouw van het windpark.

Urk is slechts één van de vele gevallen waar de inwoners en lokale politiek in opstand kwamen tegen de plannen van een windpark, het gebeurt in Nederland eigenlijk altijd als er plannen voor een windpark worden gemaakt. Wat in Urk gaande is, klinkt als het ‘NIMBY-effect’: Not in my backyard. Het NIMBY-effect houdt in dat wij wel gebruik willen maken van (publieke) voorzieningen, maar we willen er geen hinder van ondervinden.

Maar in hoeverre speelt dit NIMBY-effect daadwerkelijk een rol bij de aanleg van windparken? En hoe kan je het voorkomen bij? En gaan we de energiedoelstellingen nog halen? Dit lees je allemaal hier.